คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2565 และ 1617/2565
 
      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2565 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1617/2565 เรื่อง มอบหมาย
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณสุข
เอกสารดาวน์โหลด
        การกำหนดเขตสุขภาพ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 32/2566  [269 Kb]
        คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข   [351 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 25 มค. 66 เวลา 13:49 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th