การสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        1.แจ้งสืบราคาวัสดุการแพทย์2566  [51 Kb]
        2.เอกสารสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566  [99 Kb]
        3.รายการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2566  [151 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 สค. 65 เวลา 11:05 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th