คู่มือการจัดความเสี่ยงทางกฎหมายในด้านอายุรกรรม
 
      คู่มือการจัดความเสี่ยงทางกฎหมายในด้านอายุรกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของอายุรแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านอายุรกรรมในโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือการจัดความเสี่ยงทางกฎหมายในด้านอายุรกรรม  [339 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 สค. 65 เวลา 13:27 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th