ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง บก 06  [25 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  [114 Kb]
        ประกาศประกวดราคาฯ  [489 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 สค. 65 เวลา 14:15 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th