ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและทบทวนโปรแกรมการรักษาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวัณโรคและเอดส์ RRTTPR
 
      ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและทบทวนโปรแกรมการรักษาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวัณโรคและโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ RRTTPR  ในวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม รวมถึงชี้เเจงสถานการณ์วัณโรคของจังหวัดเชียงใหม่ และเเนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ มีวิทยากรจากMPLUS มาเสริมพลังในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที และ คุณสินสมุทร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้มา UPDATE  NTIP ให้กับบุคคลากรในคลินิกวัณโรคทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์ ยุติวัณโรคในปี 2573
 
ณ วันที่ : 11 สค. 65 เวลา 11:33 น.  โดย :  นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th