อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการรักษาเพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรคเอดส์ RRTTPR
 
      อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการรักษาเพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน RRTTPR  ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุม รวมถึงชี้เเจงสถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีวิทยากรจาก Epic FHI360 และ M Plus มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเชิงรุกของกลุ่ม LGBTQ เพื่อให้เข้าระบบการคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 95 95 95 ในปี 2530 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มที่ให้บริการผู้ป่วยในคลินิกโรคเอดส์ ทั้งภาครัฐและเอกชนไก้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวน 57 ท่าน 
 
ณ วันที่ : 11 สค. 65 เวลา 11:25 น.  โดย :  นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th