รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 7/2565
 
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. 7-2565 (1 ส.ค. 65)  [894 Kb]
        ข้อสั่งการ กวป. 7-2565  [1,893 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 05 กย. 65 เวลา 16:57 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th