การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2566
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        5.ใบเสนอราคายา  [11 Kb]
        4.แบบเสนอข้อมูล  [55 Kb]
        3.รายการสืบราคายาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2566  [252 Kb]
        2.เอกสารประกอบการยื่นซองสืบราคายา  [121 Kb]
        1.แจ้งสืบราคายา  [47 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 สค. 65 เวลา 09:19 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th