บริการทันตกรรมวิถีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      บริการทันตกรรมวิถีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
Chiangmai New Normal Dental Service ปี 2565

1. แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ (เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น)
2. แบบประเมินแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ฯ (update 27 ก.ค. 65)
3. แผ่นประชาสัมพันธ์การทำฟันหลังจากหายโควิด
4. บริการทันตกรรมวิถีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น)

เอกสารดาวน์โหลด
        4. บริการทันตกรรมวิถีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น)  [4,536 Kb]
        3. แผ่นประชาสัมพันธ์การทำฟันหลังจากหายโควิด  [547 Kb]
        2. แบบประเมินแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ฯ (update 27 ก.ค. 65)  [165 Kb]
        1. แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ (เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น)  [1,404 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 สค. 65 เวลา 15:23 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th