การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
      ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [2,134 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่ 6  [797 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่ 5  [779 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่ 4  [420 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่ 3  [2,317 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่ 1   [420 Kb]
        อนุบัญญัติว่าด้วยประกาศและระเบียบคณะกรรมฯ  [174 Kb]
        ผลการดำเนินงาน และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  [3,024 Kb]
        ความก้าวหน้าการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด   [397 Kb]
        การรายงาน Suicide Attempt Death Case Conference รพ.สันป่าตอง  [1,789 Kb]
        การรายงาน Suicide Attempt Death Case Conference รพ.ฝาง  [288 Kb]
        ผลการดำเนินงาน ด้านการบำบัดยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่   [2,162 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [148 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 06 สค. 65 เวลา 10:26 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th