เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 6/2565
 
      เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที 6/2565
ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Meeting
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบประเมินการบริการทันตกรรมวิถีใหม่  [165 Kb]
        รายงานการประชุมทันตบุคลากรครั้งที่ 5  [188 Kb]
        กำหนดการประชุม วันที่ 5 สิงหาคม 2565   [71 Kb]
        ประชุมชี้เเจง  [1,242 Kb]
        แนวทางการดำเนินการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามแบบ ท02 ปี 2565  [1,513 Kb]
        คู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง Version.2  [2,064 Kb]
        การใช้งานเว็บเฝ้าระวัง  [643 Kb]
        โรงเรียนที่ลงทะเบียนAL  [11 Kb]
        แนวทางการใช้ชุดInteractiveสุขภาพช่องปาก  [9,261 Kb]
        smart smile passport  [2,562 Kb]
        Smart Smile Passport (1)  [4,999 Kb]
        Active learning  [1,467 Kb]
        ติดตามงาน cleft 65-19 ก.ค.65  [12,351 Kb]
        1ข้อมูลรวมฟันเทียม_26-7-65(2)  [61 Kb]
        สไลด์ อ.สุรัคเมธ ความก้าวหน้าตัวชี้วัด  [5,678 Kb]
        การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  [9,338 Kb]
        สไลด์ อ.กันยารัตน์  [2,103 Kb]
        รายชื่อทันตเเพทย์ประจำบ้าน  [187 Kb]
        ปฏิทินการดำเนินงานทันตแพทย์ประจำบ้าน  [85 Kb]
        การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  [10,263 Kb]
        แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึง  [8,798 Kb]
        ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ทันตฯปี 65  [1,238 Kb]
 
ณ วันที่ : 02 สค. 65 เวลา 11:35 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th