(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
      เผยแพร่ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [206 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [1,300 Kb]
        (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [4,288 Kb]
        (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [738 Kb]
 
ณ วันที่ : 15 พย. 65 เวลา 15:02 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th