แนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด
 
      เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด 
เอกสารดาวน์โหลด
        17.แนวปฏิบัติส่งตัวจำเลยให้สถานพยาบาลยาเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  [1,716 Kb]
        16.(เอกสารรายงานศาล)ตัวอย่างใบปะหน้ารายงานศาล  [43 Kb]
        15.(เอกสารรายงานศาล)แบบรายงานผลการบำบัดรักษาไปยังศาล Update 180865  [68 Kb]
        14.(เอกสารายงาน คป.)ตัวอย่างใบปะหน้ารายงานคุมประพฤติ  [42 Kb]
        13.(เอกสารายงาน คป.)แบบรายงานผลการบำบัดรักษาไปยังคุมประพฤติ Update 180865  [75 Kb]
        12.update แนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติ 180865  [364 Kb]
        6.(ศาลยุติธรรม)การบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ยาเสพติด_compressed  [766 Kb]
        5.(ศาลยุติธรรม)ขั้นตอนศาลส่งเข้าบำบัด (ผู้พิพากษาสมภพ)  [110 Kb]
        4.(ศาลยุติธรรม)การบำบัดรักษาและการฟื้นสภาพทางสังคมตามกฎหมาย  [1,145 Kb]
        3.(ศาลยุติธรรม)(ก.บ.ศ.)แบบพิมพ์ศาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565  [178 Kb]
        2.(กรมคุมประพฤติ)บทบาทกรมคุมประพฤติ แนวทางการส่งตัวไปบำบัด  [1,025 Kb]
        1.กำหนดการประชุม  [89 Kb]
 
ณ วันที่ : 15 พย. 65 เวลา 11:06 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th