ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 (จังหวัดเชียงใหม่) และ ล้านนา 1
 
      ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 (จังหวัดเชียงใหม่) และ ล้านนา 1

ระบบการตรวจราชการออนไลน์ (E-INSPECTION)
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ Username/Password 
https://inspection.moph.go.th/e-inspection/
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานข้อเสนอแนะของผู้นิเทศฯ   [228 Kb]
        แบบรายงาน ตก.3 (สสจ.)  [277 Kb]
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ ตรก. 2 2565 (Exit จังหวัด)  [283 Kb]
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (ล้านนา 1)  [66 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 04 สค. 65 เวลา 17:25 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th