รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่6/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565
 
      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่6/2565 
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อสั่งการจากการประชุม กกบ.สสจ.ชม. ครั้งที่6 /2565  [75 Kb]
        รายงานการประชุม กกบ.สสจ.ชม ครั้งที่ 6 /2565   [1,254 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 กค. 65 เวลา 14:11 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th