ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
 
      ศูนย์สงเคราะห๋บุคคลปัญญาอ่อนส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ]  [33 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 พย. 65 เวลา 09:54 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th