นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่อ
 
      นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่อ
เอกสารดาวน์โหลด
        นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่อ  [13,851 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 กค. 65 เวลา 16:37 น.  โดย :  นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th