การนำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 (จังหวัดเชียงใหม่)
 
      การนำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 
รอบที่ 2/2565 (จังหวัดเชียงใหม่) 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ระบบการตรวจราชการออนไลน์ (E-INSPECTION)
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ Username/Password 
https://inspection.moph.go.th/e-inspection/
เอกสารดาวน์โหลด
        ประเด็นที่ 8 TB  [354 Kb]
        ประเด็นที่ 7 7.1 เด็กเตี้ย  [307 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.4 องค์กรแห่งความสุข  [389 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  [62 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.2 การเงิน การคลังสุขภาพ  [223 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.1 ตรวจสอบภายใน  [83 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.6 แบบรายงาน สาขาปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)  [166 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.5 แบบรายงาน สาขา Intermediate Care (IMC)  [272 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.4 แบบรายงาน สาขาทารกแรกเกิด (Newborn)  [367 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.3 แบบรายงาน สาขามะเร็ง (Cancer)  [541 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.2 แบบรายงาน สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma)  [271 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.1 แบบรายงาน สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI)  [624 Kb]
        ประเด็นที่ 4.3 สุขภาพผู้สูงอายุ 4.3.1 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ 4.3.3 LTC  [148 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.4 สุขภาพดีวิถีใหม่ 4.4 ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร  [2,511 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.4 สุขภาพดีวิถีใหม่ 4.3 Thai Stop COVID Plus และ COVID Free)  [87 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.4 สุขภาพดีวิถีใหม่ 4.2 จำนวนคนมีความรอบรุ้สุขภาพ  [134 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.3 สุขภาพผู้สูงอายุ 3.2  [71 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.2 สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 2.2 NCD  [151 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.2 สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 2.1 ฆ่าตัวตาย  [288 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.1 (2) เด็กไทยระดับสติปัญญา เฉลี่ย IQ (เด็กวัยเรียน 6-14 ปี)  [119 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.1 (1) เด็กไทยระดับสติปัญญา เฉลี่ย IQ (อัตราการตายของมารดาไทย)  [135 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [842 Kb]
        ประเด็นที่ 2 2.1 กัญชาทางการแพทย์  [333 Kb]
        ประเด็นที่ 1 ราชทัณฑ์  [170 Kb]
        บทนำ ข้อมูลทั่วไป รอบที่ 2 2565  [852 Kb]
        นำเสนอ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)  [14,960 Kb]
        นำเสนอ (โรงพยาบาลนครพิงค์)  [3,786 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 06 สค. 65 เวลา 14:02 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th