แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี 2565 และคู่มือ VMI
 
      1. แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี 2565
2. คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI
เอกสารดาวน์โหลด
        3. คู่มืออนุมัติวัคซีนโดย สปสช. ในระบบ VMI   [793 Kb]
        2.คู่มือโรงพยาบาล EPI2_65  [1,273 Kb]
        1.แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี65  [370 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 กค. 65 เวลา 10:50 น.  โดย :  นางสาวสินีย์ สหศิริวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th