เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 
ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom
ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

- การสำรวจ ท02
- ความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยง
- คู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
- คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยสำคัญ (เพื่อการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ)
- การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยง
- การปรับมาตรฐานผู้ตรวจ
- QR-CODE การเข้าใช้งานระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
        การปรับมาตรฐานผู้ตรวจ  [2,457 Kb]
        QR-CODE สำหรับเข้าใช้งานระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ  [159 Kb]
        การใช้งานระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง  [620 Kb]
        คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยสำคัญ (เพื่อการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ)  [1,673 Kb]
        คู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง  [1,777 Kb]
        ความสำคัญของการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยง  [1,242 Kb]
        การสำรวจ ท02  [1,460 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 21 กค. 65 เวลา 13:28 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th