เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Digital Platform สุขภาพช่องปากเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยใช้แนวทาง Active Learning จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Digital Platform สุขภาพช่องปากเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กวัยเรียนโดยใช้แนวทาง Active Learning จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 
ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

- แนวทางการใช้ชุดกิจกรรม Interactive
- คู่มือ Smart Smile Passport
- Smart Smile Passport
- workshop
- QR-Code เอกสารประกอบการประชุม
- การจัดการเรียนรู้ Active Learning
- Active Learning School Oral Health
เอกสารดาวน์โหลด
        Active Learning School Oral Health  [1,467 Kb]
        การจัดการเรียนรู้ Active Learning  [2,718 Kb]
        QR-Code เอกสารประกอบการประชุม  [107 Kb]
        workshop  [6,476 Kb]
        Smart Smile Passport  [4,999 Kb]
        คู่มือ Smart Smile Passport  [2,562 Kb]
        แนวทางการใช้ชุดกิจกรรม Interactive  [9,261 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 19 กค. 65 เวลา 10:49 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th