การประชุมปรึกษาหารือข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่
 
      ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย  [797 Kb]
        การประชุมปรึกษาหารือข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช  [2,746 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม   [121 Kb]
        ข้อบังคับแพทยสภา  [3,347 Kb]
        พรบ.ประมวลกฎหมายอาญา  [864 Kb]
        พรบ.สุขภาพจิตใหม่   [158 Kb]
        พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ  [158 Kb]
        พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA  [335 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 02 พย. 65 เวลา 09:17 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th