การประชุมมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด
 
      เอกสารการประชุม
เอกสารดาวน์โหลด
        V4Nurse_Production Line_ พยาบาล 9.2.65  [109 Kb]
        แนวทางการเก็บข้อมูล  [315 Kb]
        5 Production line_New_RN 6 มค.65_KS  [26 Kb]
        4 แนวทางการลงข้อมูลจิตเวชและยาเสพติด  [54 Kb]
        ประเด็นการนิเทศงานรอบ2  [1,053 Kb]
        นโยบายปี 2565  [4,642 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 กค. 65 เวลา 13:00 น.  โดย :  นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th