ประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน   [760 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 พย. 65 เวลา 10:13 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th