การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
 
      การประชุม“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        การดำเนินงานด้านยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  [2,133 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุมฯ  [89 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1  [2,864 Kb]
        โครงการ SP ยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1   [607 Kb]
        วาระการประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด”  [1,279 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 01 กค. 65 เวลา 12:34 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th