ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายยุติปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่
 
      นพ.จตุชัย มณีรัตน์เป็นประธานการเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายยุติปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่จัดโดยกองโรคเอดส์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน80ท่าน เป็นเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด
 
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตค. 65 เวลา 09:52 น.  โดย :  นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th