การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1
 
      วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความรู้และทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เกิดชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยมี นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน
 
ณ วันที่ : 23 มิย. 65 เวลา 21:36 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th