การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียมา ประจำเชียงใหม่
 
      สำนักงานจังหวัดงานต่างประเทศส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียมา ประจำเชียงใหม่]  [244 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 ตค. 65 เวลา 15:00 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th