สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทศัพท์
 
      สำนักงานปลัดกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทศัพท์]  [105 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 มิย. 65 เวลา 14:11 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th