รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กกบ.)เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 5 /2565   [536 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 มิย. 65 เวลา 12:58 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th