สรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      สรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท ถนนหางดง - สะเมิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปประเด็นสำคัญประชุมจัดทำแผน 2566  [372 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 ตค. 65 เวลา 15:33 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th