โรงพยาบาลสิงหนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดธรรมโฆษณ์
 
      โรงพยาบาลสิงหนครส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        โรงพยาบาลสิงหนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดธรรมโฆษณ์ ]  [327 Kb]
 
ณ วันที่ : 16 มิย. 65 เวลา 14:23 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th