ประชุมสื่อสารนโยบายด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข
 
      ประชุมชี้แจงสื่อสารนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านการประชุมออนไลน์ Webex Cisco Meeting 
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อสั่งการประจำปี 2566   [85 Kb]
        วาระการประชุม  [70 Kb]
        การประชุมสื่อสารนโยบายด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [2,199 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 17 ตค. 65 เวลา 13:04 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th