การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์กลาง
 
      สำนักงานปลัดกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์กลาง]  [95 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 มิย. 65 เวลา 14:44 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th