การประชุม “คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 1/2565
 
      วาระการประชุม
“คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่”
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ณ  ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตวาระ3.2  [3,576 Kb]
        วาระการประชุมระดับจังหวัด  [3,055 Kb]
        พรบ.สุขภาพจิต  [2,639 Kb]
        แนวทางการดูแลผู้ป่วยในเรือนจำ  [5,574 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 16 มิย. 65 เวลา 10:51 น.  โดย :  นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th