รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565
 
       รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 วันที่  20  กันยายน  2565
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 8 /2565  [1,409 Kb]
        ข้อสั่งการจากการประชุม กกบ.ครั้งที่8 /2565  [54 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 ตค. 65 เวลา 10:30 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th