ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565
 
      ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE  ใน Setting ต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลด
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่  [4,741 Kb]
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกฯเขต7  [1,067 Kb]
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  [7,489 Kb]
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่  [4,124 Kb]
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยปกครอง  [6,954 Kb]
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำอำเภอฝาง  [14,036 Kb]
        การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  [4,431 Kb]
        วาระการประชุมครั้งที่2/2565  [85 Kb]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 2565  [7,107 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 15 มิย. 65 เวลา 21:11 น.  โดย :  นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th