อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65
 
      อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65
เอกสารดาวน์โหลด
        อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65  [129 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 พค. 65 เวลา 10:32 น.  โดย :  นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th