คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่
 
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1163/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดเชียงใหม่  [1,378 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 11 ตค. 65 เวลา 16:05 น.  โดย :  นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th