การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
 
      วันที่ 19 เมษายน 2565  
ณ ห้องประชุม ม่วนอก ม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  [0 Kb]
        สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนมาตรการป้องการฆ่าตัวตาย  [0 Kb]
        กรณีศึกษาการฆ่าตัวตายสำเร็จ  [0 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [0 Kb]
        รายชื่อคณะกรรมการ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่  [0 Kb]
        รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 เมย. 65 เวลา 08:30 น.  โดย :  นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th