รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่  28  มีนาคม  2565
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม กกบ.สสจ.ชม ครั้งที่ 3 /2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565  [430 Kb]
        ข้อสั่งการจากการประชุม กกบ.สสจ.ชม. ครั้งที่3 /2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565  [30 Kb]
 
ณ วันที่ : 12 เมย. 65 เวลา 15:06 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th