เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
 
      โดยขอให้ดำเนินการคัดกรองฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
เอกสารดาวน์โหลด
        1.เอกสารแนะนำการใช้งาน Blue Book App V1.2  [0 Kb]
        ชี้แจงพฤติกรรม V2  [0 Kb]
        แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ปี65  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 เมย. 65 เวลา 14:32 น.  โดย :  นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th