ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      วันที่  7 เมษายน  2565  เวลา 09.00 12.00 น. 
เอกสารดาวน์โหลด
        เด็กเตี้ย  [0 Kb]
        รายชื่อเด็กเตี้ย 0-5 ปี  [0 Kb]
        Individual Care Treatment Plan  [0 Kb]
        การดำเนินงานโภชนาการ Poster_Benefit_Package  [0 Kb]
        แบบรายงานการแก้ไขภาวะเตี้ยของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่   [0 Kb]
        การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย  [0 Kb]
        แผนภูมิ WCC  [0 Kb]
        ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  [0 Kb]
        กำหนดการประชุมฯ  [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 22 เมย. 65 เวลา 08:57 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th