รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 3/2565
 
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. ครั้งที่ 3-2565 (25 มี.ค. 2565)  [0 Kb]
        ข้อสั่งการ กวป. ครั้งที่ 3-2565 (25 มี.ค. 2565)  [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 18 เมย. 65 เวลา 14:34 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th