ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก
 
      ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก  [0 Kb]
        รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฯ   [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 มีค. 65 เวลา 09:44 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th