แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
      แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)และภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกปี 65  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 21 มีค. 65 เวลา 09:20 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th