เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามประเด็นสำคัญในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
 
      Download เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามประเด็นสำคัญในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) 
ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 

ตาม Link : http://bie.moph.go.th/e-inspection/
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ ตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2565 (จังหวัดเชียงใหม่))  [83 Kb]
        ข้อสั่งการ ผตร. รอบที่ 1/2565  [1,959 Kb]
        นำเสนอ สสจ.ชม.  [7,974 Kb]
        นำเสนอ รพ.นครพิงค์   [3,924 Kb]
        ประเด็นที่ 10 30 บาทรักษาทุกที่  [316 Kb]
        ประเด็นที่ 8 TB เพิ่มเติม  [1,326 Kb]
        ประเด็นที่ 7 7.1 เด็กเตี้ย  [342 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.4 องค์กรแห่งความสุข  [222 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  [63 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.2 การเงิน การคลังสุขภาพ  [289 Kb]
        ประเด็นที่ 6 6.1 ตรวจสอบภายใน  [85 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.5 แบบรายงาน สาขา IMC  [288 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.4 แบบรายงาน สาขาทารกแรกเกิด  [145 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.3 แบบรายงาน สาขามะเร็ง  [495 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.2 แบบรายงาน สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  [211 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.1 แบบรายงาน สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด  [151 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.2 จำนวนคนมีความรอบรุ้สุขภาพ  [90 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.1 เด็กไทยีระดับสติปัญญา เฉลี่ย IQ  [99 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4. สุขภาพดีวิถีใหม่ 4.4 ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร  [90 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4. สุขภาพดีวิถีใหม่ 4.3 Thai Stop COVID Plus และ COVID Free)  [284 Kb]
        ประเด็นที่ 4 3. สุขภาพผู้สูงอายุ  [284 Kb]
        ประเด็นที่ 4 2. สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 2.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  [495 Kb]
        ประเด็นที่ 4 2. สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน 2.1 ฆ่าตัวตาย  [111 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [774 Kb]
        ประเด็นที่ 2 2.2 สมุนไพร กัญชา กัญชง  [304 Kb]
        ประเด็นที่ 2 2.1 กัญชาทางการแพทย์  [366 Kb]
        ประเด็นที่ 1 ราชทัณฑ์  [128 Kb]
        บทนำ ข้อมูลทั่วไป รอบที่ 1 2565  [825 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 25 มีค. 65 เวลา 14:25 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th