เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564
 
      เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564  วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.ชม.
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยเรียน  [1,784 Kb]
        รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3-2565 (ล่  [341 Kb]
        การดำเนินงานหญิงตั้งครรภ์  [1,255 Kb]
        เงื่อนไขระหว่างสถานพยาบาล  [46 Kb]
        OP Anywhere งานทันตกรรม update 3 มีค  [1,772 Kb]
        การติดตามงบ NHSO budget  [1,440 Kb]
        PP by กปท 2565  [698 Kb]
        แบบประเมินการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ ฉบับปรับปรุง  [331 Kb]
        แผนตรวจเช็คยูนิตทำฟัน  [79 Kb]
        แนวทางดำเนินงาน cleft ปี 65  [3,320 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 10 มีค. 65 เวลา 16:24 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th