การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
 
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภา ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        การวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติ  [300 Kb]
        การวิจัยเชิงคุณภาพแนวคิดและกระบวนการปฎิบัติ  [494 Kb]
        ปรับฐานการวิจัย: แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการ  [837 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 กพ. 65 เวลา 11:18 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th