ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 กพ. 65 เวลา 09:23 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th