ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
เอกสารดาวน์โหลด
        ตารางออกตรวจopd 65  [60 Kb]
        เป้าหมายจร65  [65 Kb]
        ราชทัณฑ์ปันสุข  [1,319 Kb]
        นโยบายMental Health  [1,957 Kb]
        รายชือเสนอคณะกรรมการ  [89 Kb]
        วาระการประชุม  [139 Kb]
 
ณ วันที่ : 13 กพ. 65 เวลา 09:06 น.  โดย :  นางนาถฤทัย ประภัสสร [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th