แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์_กรณีอยู่ในระบบ สปสช.
 
      แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 _กรณีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เอกสารดาวน์โหลด
         แบบสรุปผลการจัดบริการฯในหญิงตั้งครรภ์กรณีอยู่ในระบบ สปสช.  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 กพ. 65 เวลา 11:50 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th