ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
 
      ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมกันวางแผนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/อำเภอ/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2565 
เอกสารดาวน์โหลด
        ระเบียบวาระการประชุม  [46 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ TO BE NUMBER ONE   [8,600 Kb]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 2565  [449 Kb]
        เกณฑ์อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น  [203 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ระดับดีเด่น  [227 Kb]
        ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามัธยมศึกษา ระดับดีเด่น  [227 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับดีเด่น  [227 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับทอง  [243 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น  [227 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึก ระดับดีเงิน  [236 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึก ระดับดีเด่น  [227 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถานหญิง ระดับดีเด่น  [227 Kb]
        เกณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับดีเด่น  [224 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 กพ. 65 เวลา 20:17 น.  โดย :  นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th